Nederlandse versie |
English version

Vorig jaar tourde Airways nog met Nothing But Thieves. Nu heeft de band net zijn eerste eigen Europese headline tour achter de rug. In een paar weken tijd hebben de bandleden heel Europa doorgereisd en dat betekent dat ze veel uren samen in de bandbus door hebben gebracht. CHAOS Music Magazine sprak met zanger Jake Daniels midden in deze hectische tour.

Hoe gaat de tour tot nu toe, los van het vele rijden?
Het is geweldig. Het is verrassend hoeveel mensen naar onze shows komen.

Hoe is deze tour in vergelijking met wat jullie er van tevoren van verwachtten?
Het is echt zo veel beter dan we vooraf hadden kunnen denken. We zijn erg verrast over hoe fijn het publiek is, tot nu toe. Ik geloof dat er veel mensen van de Nothing But Thieves shows van vorig jaar komen. We hebben maar één keer op die plekken gespeeld, dus het was verbazingwekkend dat zo veel mensen terugkwamen om ons te zien. We hoorden dat je eerste headline tour in Europa vaak moeilijk is, omdat veel mensen niet zo erg van nieuw werk houden. Maar zo’n beetje iedereen die kwam ging los, dus het is te gek.
We hebben helaas nog maar vijf liedjes uit, dus mensen kennen nog niet zo veel van de set. Het zou leuk zijn om meer werk uit te hebben, zodat iedereen mee kan zingen.

airways
Jake Daniels of Airways live at Waterpop

Verwachten jullie binnenkort meer muziek uit te brengen?
Ja, we hebben wat muziek opgenomen voor een nieuwe EP, die we gaan uitbrengen in de komende maanden. Ik heb daar heel veel zin in, ik hoop dat iedereen het leuk vindt.

In Nederland speelden jullie ook op Waterpop, een festival. Dat is wel een ander soort publiek vergeleken met de mensen die naar je eigen headline tour komen.
Dat klopt, de mensen op festivals zijn meestal meer geïnteresseerd in bier drinken dan in de bands die optreden. Maar je moet er mee omgaan en het gewoon met het publiek proberen te doen. Het is zeker een grotere uitdaging op die manier, dan als je voor een zaal speelt met mensen die allemaal zijn gekomen om jou te zien. Maar als je daar nieuwe fans aan overhoudt, is dat erg belonend.

Lukt het inmiddels al om een professionele muzikant te zijn?
Nog niet helemaal, we moeten thuis nog wel een beetje werken om dingen draaiende te houden, omdat het vrij duur is om op te starten: er zijn veel uitgaven. Totdat je een beetje geld begint te verdienen, stop je je eigen geld erin. Het is best moeilijk, maar we komen nu wel op het punt waar het zichzelf gaat betalen.
Het lijkt veel moeilijker om een professionele rockmuzikant te zijn in Groot-Brittannië dan in Europa, alsof mensen in Europa meer van rockmuziek houden dan in Engeland. Maar we hebben nu ook nog maar één jaar getourd. We hebben net zo veel fans in Europa als in Engeland, wat wel bijzonder is. Hopelijk leren nog meer mensen ons kennen tijdens deze Europese tour en laten die het Britse publiek zien wat ze missen.

Jullie hebben veel dingen samen als band beleefd in het afgelopen jaar, hoe heeft dat jullie veranderd?
We hebben zo veel opgetreden en met elk optreden krijg je een beetje meer ervaring. Je speelt steeds weer in andere omstandigheden, zodat je er beter mee leert omgaan.

Kun je een voorbeeld geven van de situaties die je nu anders doet?
Eén ding dat ik heb geleerd is om mijn drankje niet naast mijn pedalen te zetten. Ik deed dat in Amsterdam en het hele ding ging eraan.

Met een band van vier individuen heb je verschillende persoonlijkheden. Hoe gaat dat met jullie samen?
We passen heel goed bij elkaar. Maar, als je twee weken aan het touren bent, kan het soms wel moeilijk zijn om elke minuut van elke dag samen door te brengen. Het is fijn om dan thuis rust te hebben en ook tijd apart door te brengen. Maar we kunnen goed met elkaar opschieten, we vullen elkaar aan.

Is er een album dat jullie als band gebruiken als inspiratie voor de muziek?
Niet echt, we willen altijd iets unieks doen. We proberen iets te maken dat nog niet eerder is gedaan. Dat kun je niet elke keer doen, maar dat is wel het ultieme doel. We hebben wel allemaal een iets andere muzieksmaak, maar we zijn het er over eens over hoe de band moet klinken; we hebben dezelfde visie. De richting die we opgaan voelt heel natuurlijk aan. Dus nee, er is niet echt een album dat we als referentie gebruiken wanneer we muziek maken. Het zijn meer kleine ideetjes die we proberen toe te passen op ons eigen geluid. Het doel is om het te laten klinken als jouw band.

Airways live at Waterpop
Airways live at Waterpop

En hoe lukt dat?
Met geluk en met veel moeite. We blijven het proberen, we blijven ideeën in het rond gooien. Ik schrijf de teksten en dan komt de muziek er later bij, die maken we met zijn vieren. En weer later gaan producers zich ermee bemoeien.

Wat zijn vooral thema’s in jullie muziek?
Ik denk dat het de veel voorkomende thema’s zijn, onderwerpen die me raken. Veel teksten gaan over negatieve dingen die me irriteren (lacht), zoals in ‘Reckless Tongue’, dat gaat over dat ik me niet comfortabel voel in een nachtclub. En ‘Starting to Spin’ gaat eigenlijk over een keer dat ik dronken was en ik naar mensen keek en zag dat ze ook dronken waren. Dat heb ik geprobeerd te vangen in een tekst.

Waar ben je het meest trots op, van de dingen die jullie hebben bereikt?
Deze headline tour is een van de dingen waar we het meest trots op zijn. Wanneer je een support act bent, voelt het niet echt alsof je iets hebt bereikt. Jij bent dan niet degene voor wie mensen komen. Dit is heel leuk; dat je merkt dat mensen er om geven. Dat is echt bijzonder.

Laatste vraag; wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
We willen ons gewoon blijven ontwikkelen, meer muziek schrijven, zorgen dat onze fanbase blijft groeien en proberen om een debuutalbum te maken dat blijft en vanuit daar verder gaan. We blijven doorgaan zo lang we willen.

Band foto: Emma Viola Lilja
Live foto’s: Bente van der Zalm

 


Nederlandse versie | English version

Airways’ singer Jake Daniels: ‘A lot of our songs are about negative things that annoy me’

Last year, Airways supported Nothing But Thieves on their tour. Now, Airways have had their first European headline tour. It brought them up and down Europe in a couple of weeks and involved many hours of driving. CHAOS Music Magazine spoke with singer Jake Daniels in the middle of this hectic tour.

How is the tour going so far, apart from the tremendous driving?
It’s been amazing. We were very surprised by how many people are coming to our shows.

How is it compared with what you expected?
It is so much better than we expected it to be. We were very surprised how good the crowds have been. I believe we got a lot of people from the Nothing But Thieves show we did late last year. We’ve only played in those places once, so it was shocking that so many people came back to see us. We heard that your first headline tour in Europe is going to be hard, because a lot of people will not really value new stuff. But everyone that came went a little bit mad. So, it’s been crazy.
Unfortunately, we have only five songs out so people don’t really know a lot from the set list. It will be nice to have more music out so that everyone can sing along to all the songs.

Will you be releasing more music soon?
Yes, we recorded some music for a new EP, and we’re going to release it in the coming months. I am very excited about it; I hope that everyone enjoys it.

airways
Jake Daniels Airways live at Waterpop

In the Netherlands, you also played at Waterpop, which is a festival. That’s quite a different audience compared to people who come to see you at your own headline shows during your tour.
Exactly, those people at festivals often are more interested in drinking beer than in bands. But you have to get on with it and try it with the crowd. It is definitely more challenging that way than it is when you play in a room with people who are there to see you. But it’s rewarding when you can make new fans from that.

Are you all professional musicians right now?
We do have to work a little bit at home, to keep things going because it is quite an expensive business to start up. There are a lot of expenses. Until you start making a little money, you put your own money into it. It’s quite difficult, but we definitely get to the point now it is starting to pay for itself.
It seems a lot more difficult being a professional rock musician in the UK, more than it is in Europe, as if people are more into rock music in Europe than they are in England. But we’ve done only one year of touring. We’re bringing as many fans in Europe as we bring in England, which is really amazing. Hopefully this European tour will bring in more people and showing the UK audience what they are missing.

You’ve experienced a lot of new things together over the past year, how has all this changed you as a band?
We played so many gigs and you feel that with every gig you get a little more experienced.  You come across a lot of different situations, so we learn how to deal with them.

Can you give an example of the situations you do differently now?
Well, one thing I have learned is not to put my drinks near my pedal board. I had my drinks next to my pedal board in Amsterdam and I broke the whole thing.

With a band of four individuals, you have different characters in the band. How do you get along?
We do fit together very well. But, being on tour for two weeks, spending every minute of every day with each other is tense sometimes. It’s nice to have a break at home spending time apart and have a little time for yourself. But we do get along very well, we are dynamic.

Is there an album that you as a band use as a reference for your music?
Not really, we’re always looking to do something fairly unique. We try to create something that hasn’t been done before. You can’t do that every time, but that is what the aim is ultimately. We have slightly different musical tastes, but we all do agree of what we want the band to sound like; we have the same vision. It feels quite natural, the direction we’re going. There is not really one specific album we use as a reference when doing our music. It’s kind of little ideas that we try to adapt to our own sound. The goal is to try to make it sound like your band.

And how do you manage to do that?
With luck and with great difficulty. We keep trying, keep throwing ideas around. I write the lyrics, and then the music comes together with all four and with producers and stuff.

Airways live at Waterpop
Airways live at Waterpop

What are the main themes of your songs?
I think it may be common themes, stuff that makes me passionate. A lot of the lyrics are about negative things that annoy me (laughs). Like ‘Reckless Tongue’ is about feeling not comfortable in a nightclub. And ‘Starting to Spin’ is actually about a time when I was drunk and I looked at people and I could tell that they were also drunk. I was trying to put that into a lyric.

What accomplishment until now are you most proud of?
This headline tour is one of the things we’re most proud of. When you are on a support tour, it does not sound like an achievement. You’re not the one bringing anyone. This is very nice; to know that people actually care. It’s really amazing.

Last question; what are your future plans?
We just want to keep developing, write more music, keep building our fan base, and try to make a debut album that lives on and continue from there. We keep going as long as we want it.

Band picture: Emma Viola Lilja
Live pictures: Bente van der Zalm